adresa mreže


adresa mreže
summary address
* * *
• summary address
• network address

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • virtualan — vȉrtuālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. a. koji postoji u prividu ili proizlazi iz privida, a ne iz realnosti; nestvaran, izmišljen b. fil. koji se nalazi ili koji je prisutan u nekoj drugoj stvarnosti c. lingv. koji se odnosi na jezik kao …   Hrvatski jezični portal